Күйүүчү майда май куюу бекетине «кабыл алуу» учурунда МКБ кызматкерлери азыкты талдап, буларды көзөмөлдөшөт:

  • механикалык аралашмалардын жана суунун жоктугун;
  • өңүнүн туура келишин;
  • тунуктугун.

Бул көрсөткүчтөрдүн бири эле ченемдерге туура келбесе, бензин ташыгычты бекетке кабыл алуу жүргүзүлбөйт! Эгер сапат стандарттарга туура келбесе, мунай азыгынын ар бир маркасы (ылгамы) үчүн ар бир автоцистернадан оператор бензин ташыгычтын айдоочу-экспедитору менен бирдикте күйүүчү майдын "Арбитраждык татымын" алышат. Бул татымдар бекетте сакталат жана кардардын күйүүчү майдын сапатына дооматы болгон күндө пайдаланылат. Ай сайын ар бир бекетте мунай азыктарынын сапатын пландык көзөмөлдүк талдоо жана кардардан доомат түшкөн учурда күйүүчү майдын сапатын пландан тышкары талдоо жүргүзүлөт. Резервуарларды тазалоо, ошондой эле алардын ички бетин дат басууга каршы каптоо менен иштетүү регулярдуу түрдө жүргүзүлөт.

Сапат