Мунай азыктары

  • Москва
  • Ярославль
  • Омск

Мунайзатын кайра иштетүү заводдорунан

"Газпром мунайзат" ААК мунайазыккамсызкылуу ишканаларынын МКБ-де Москва, Ярославль жана Омск мунайзатын кайра иштетүү заводдорунан мунай азыктары сатылат, булар болсо Россиядагы автомобиль бензиндеринин, дизель күйүүчү майынын жана майларынын эң жакшы жана заманбап өндүрүүчүлөрү болуп саналат.

Сапаттуу мунай азыктары автомобиль жана автотрактор техникасынын ишенимдүү жана узак иштешин камсыз кылат. "Газпром мунайзат" ААК мунайазыккамсызкылуу ишканаларынын май куюу бекеттериндеги күйүүчү майдын сапаты Россия Федерациясынын Өкмөтүнүн 2008-ж. 27-февралындагы N 118 Москва шаарынын "Техникалык регламентин бекитүү жөнүндө", "Автомобиль жана авиация бензинине, дизель жана кеме күйүүчү майына, реактивдүү кыймылдаткычтар үчүн күйүүчү майына жана күйүүчү мазутка коюлуучу талаптар жөнүндө" Токтомдорунун талаптарына толук жооп берет. Биздин маалымкат: жаңы техникалык регламентке ылайык 2- класстагы бензин 92ден кем эмес октан санына жана 500 мг/кг-дан ашпаган күкүрттүн камтылышына (экологиялык жактан тазалыктын негизги көрсөткүчтөрүнүн бири) ээ болушу керек. Ушул класстагы дизель күйүүчү майы үчүн күкүрт боюнча талап ушундай эле. 3, 4 жана 5 класстарындагы бензин 95-тен кем эмес октан санына жана тиешелүү түрдө 150, 50 жана 10 мг/кг-дан ашпаган күкүрттүн камтылышына, дизель күйүүчү майы үчүн –350, 50 жана 10 мг/кг ашпаган күкүрттүн камтылышына ээ болушу керек.