МКБ-га мунай азыктарын жеткирүү логистика бөлүмү тарабынан тыкан пландаштырылат жана көзөмөлдөнөт. Жүктөп чыгаруу эрежелерин сактоону көзөмөлдөө өздүк диспетчердик кызматтар тарабынан жүргүзүлөт. Метрологиялык кызматтар бензин ташыгычка жүктөп чыгаруу базистеринде куюлган мунай азыгынын санын регулярдуу түрдө көзөмөлдүк менен текшерүү жүргүзүп турат. Бензин ташыгычтардын ташуу каттамы боюнча кыймылын көзөмөлдөө уюштурулган. Көзөмөлдөөнү уюштуруунун мындай тутуму мунай азыктарынын иштеп чыгарган заводдон акыркы керектөөчүгө чейинки «саякатынын» ичинде күйүүчү майдын сапаты өзгөрүүсүз калат деп ишенүүгө мүмкүнчүлүк берет.

Сапат