• Кардардын май куюуларын каттоонун так тутуму
  • Уруксаты жок кирүүдөн коргоо
  • Колдонуунун ыңгайлуулугу
  • Узакка кызмат кылуу мөөнөтү

Мындан тышкары, мунай азыктары жана СКГ үчүн эсептешүүдө «Газпром мунайзат» күйүүчү май карталарын колдонгон уюмдар үчүн баа түзүүнүн пайдалуу шарттары сунушталат: мунай азыктарынын баасы МКБ-де май куюп жаткан учурдагы чекене баадан өлчөмү иш жүзүндө МКБ-де андан мурунку убакта сатып алынган күйүүчү майга жараша аныкталган арзандатууну алынып салынат. Накталай эмес эсептешүүлөрдүн автоматташтырылган тутуму ар бир кардарга жекече мамиле жасоого жана эсептешүүлөрдүн ыңгайлуу схемасын тандап алууга мүмкүнчүлүк берет:

«Электрондук капчык» (ЭК)

Электрондук капчык абалында иштөө - бул стандарттык схема, анда Күйүүчү май карталарын даярдоо, берүү жана өзгөртүүгө табыштамага (Мунай азыктарын сатуу-сатып алуу келишимине № …тиркеме) ылайык Сатып алуучунун (бир же бир нече) картасына акча каражаттарынын айрым бир саны жазылат. Соода түйүндөрүндө тейлөөдө МКБ баасы боюнча Товардын наркы картанын акчалай капчыгынын калдыгынан эсептен чыгарылат. Сатып алуучуну карта боюнча тейлөө картанын намыянынын калдыгы нөлдөн жогору болгондо мүмкүн болот. Картанын намыянын толтуруу үчүн мындай жолдор колдонулат: 1. Картаны Сатуучунун офисинде Сатуучунун акчалай эсебиндеги калдыктын чегинде түздөн-түз толтуруу; 2. Кийинкиге калтырылган толтуруу: Күйүүчү май карталарын даярдоо, берүү жана өзгөртүүгө табыштамага (Мунай азыктарын сатуу-сатып алуу келишимине № …тиркеме) ылайык Сатып алуучунун эсебинен анын картасына каражаттарды которуу жөнүндө жазуу түзүлөт. Кийинки инкассацияда (Мунай азыктарын сатуу-сатып алуу келишимине № …тиркемеге ылайык) бул жазуу Сатуучунун МКБ-де жайгашкан терминалдарга берилет. Кардардын картасын терминалга биринчи эле көрсөткөндө анын автоматтык түрдө толтурулушу жүрөт.

«Лимиттик схема» (ЛС)

Кардардын картасына лимит жазылат, ал Күйүүчү май карталарын даярдоо, берүү жана өзгөртүүгө табыштамага (Мунай азыктарын сатуу-сатып алуу келишимине № …тиркеме) ылайык Товарды белгилүү бир убакыт (күн же ай) ичинде керектөөгө уруксат берилген чоңдукту аныктайт. Кызматтардын наркы Сатып алуучунун тейлөө бүтүмүн иштетүү учурундагы акчалай эсебинен чыгарылат, ал терминалдан инкассация учурунда алынат. Товардын наркы тейлөө учурундагы терминалдын тарифи боюнча аныкталат. Сатып алуучунун карталарына бөгөт коюу эсеп чектүү мааниге – «Сигналдык босогого» (мааниси Сатып алуучунун бардык карталарынын лимиттеринин жалпы санына карата аныкталат) жеткенде ишке ашырылат. Бул схеманын өзгөчөлүгү ар бир картага карата күйүүчү майга, б.а. уюмдун корпоративдик эсебине «жетүү» каралгандыгында.