Компаниянын РФ-нын аймагындагы негизги сатуучу бөлүмдөрү булар:

Компаниянын КМШ-нын аймагындагы негизги сатуучу бөлүмдөрү булар:

Компаниянын КМШ-нын аймагындагы негизги сатуучу бөлүмү: