• 01 ИЮН 2012

  «Газпром нефть Азия» компаниясынын биринчи корпоративдик ишкердик форуму

  «Газпром нефть Азия» компаниясынын биринчи корпоративдик ишкердик форуму

  Бишкек, 12-май, 2012-ж.

  2012-жылдын 12-май күнү Эл аралык ишкердүүлүк кеңешинин жыл сайын ырааттуу түрдѳ ѳтүүчү кеңешмесинин алкагында, «Газпром нефть Азия» компаниясы ЭИКнын мүчѳлѳрү, партнерлору, ишкердүүлүк коомчулуктары, Кыргызстандын алдыңкы каржы, телекоммуникация, ѳндүрүш, энергетика тармагындагы компанияларынын жетекчилери, Япония, Түштүк Корея, АКШнын элчилери, Ѳкмѳт мүчѳлѳрү, саясатчылар, коомдук ишмерлер катышкан бизнес форумун ѳткѳрдү. Катышуучулардын басымдуу кѳпчүлүгү «Газпром нефть» компаниясынын учурдагы корпоративдик кардарлары, май куюу карталарынын колдонуучулары болуп келишет.

  Ѳткѳрүлгѳн бизнес-форумдун жүрүшүндѳ корпоративдик кардарларды тейлѳѳ сапатынын жогорулатуу маселелери талкууго алынды, Корпоративдик кардарларды тейлѳѳ башкармалыгынын ишкердүүлүгү, ѳткѳргѳн иш-чаралары жана жаңылыктары тууралуу маалыматты камтыган www.gpncard.kg веб-сайты үчүн жаңылык кызматы тууралуу баяндама берилди. «Ѳздүк бѳлмѳ» интернет кызматынан пайдалануу мүмкүнчүлүгү жѳнүндѳ маалымат берилип, корпоравтидик кардарлар жана мекеме/уюмдардын жетекчилери үчүн онлайн кызмат кѳрсѳтүүнүн ыңгайлуу тараптары тууралуу кенен баяндалды. Ушуну менен бирге эле, корпоративдик кардарларды тейлѳѳ офистеринин ѳлкѳнүн башка аймактарында офистерди ачуу, Корпоративдик кардарларды тейлѳѳ башкармалыгынын 2012-2012-жылдары Кыргыз Республикасынын бүтүндѳй камтый турган бирдиктүү call борборун жана on line системасын ишке киргизүү боюнча пландары жѳнүндѳ кеүири маалымат берилди.

  Бизнес-форумдун башкы максаты компания менен корпоративдик кардарлар арасында активдүү байланыштардын түзүлүшү, учурдагы кардарлардын компания болгон туруктуулугун арттыруу, партнерлор арасындагы мамилелердин бекемделиши, Май куюу карталары менен али тааныш боло элек потенциалдуу кардарлар менен активдүү иштѳѳ болду.

  Форумдун коноктору жана катышуучулары үчүн «Газпром нефть» компаниясынын логотипи жайгашкан атайын бар тургузулду. Келген коноктор профессионалдуу бармен тарабынан куюштурулган от чачуу аземин кѳрүп абдан таң калышты, ушуну менен бирге эле ар кимдин ѳз табитине жараша коктейль ичүү мүмкүнчүлүгү берилди. Бул программанын эң кѳңүл бурган бѳлүмү компаниябыздын корпоравтидик түстѳрүндѳ жасалган «ГАЗПРОМ» коктейлинин жасалышы болду.

  Бизнес-форумдун аягында бардык чакырылган коноктор Эл аралык ишкердүүлүк кеңешинин гольф боюнча тѳртүнчү турнирине катышышты. «Газпром нефть Азия» комапниясы бул турнирдин расмий демѳѳрчүсү болду. Гольф боюнча турнир мурдагыдай эле, «Клен жалбырагы» аттуу Бишкек шаардык гольф клубунда ѳттү.

  Турнир достук жана ынтымак-ырашкерлик чѳйрѳсүндѳ ѳттү. Бишкек шаарынын белгилүү музыкалдык тобунун коштоосу келген коноктордун жан-дүйнѳсүн шаңга бѳлѳп, кѳпчүлүгү белгилүү ырлардын ыргактарына кошулуп жатышты. Жагымдуу музыканын коштоосунда конокторго абдан даамдуу тамактардан турган фуршет уюштурулду.

  Профессионалдар жана тажрыйбалуу оюнчулар чоң гольф талаасында уюштурулган «Best ball» турнирине катышышты. Гольф оюнуна жаңыдан кызыгып баштагандарга болсо кичи гольф боюнча турнирге катышууга мүмкүнчүлүк берилди. Күн бою турнирдин катышуучулары менен коноктору формалдуу эмес чѳйрѳдѳ сүйлѳшүүгѳ мүмкүнчүлүк алышты.

  «Газпром нефть Азия» компаниясы тарабынан коюлган байгелер тѳмѳндѳгүдѳй болду:

  Аи-95 маркасындагы 500 литр бензин алууга мүмкүнчүлүк берген май куюу карталарын алуу үчүн 2 сертификат.

  Жеңүүчүлѳргѳ байгелерди Дүң сатуулар боюнча Башкы мүдүрдүн орун басары М.С. Малатаев тапшырды.

  Марат Сатыгулович куттуктоо сѳзүндѳ «майлар жана күйүүчү май материалдары» аттуу жаңы багыттын ачылышы жѳнүндѳ айтып, гольф-турнирдин катышуучуларынан бирѳѳ “G-Energy”нин жаңы продукциясы менен сыйланды.


  Источник:  "Газпром нефть Азия"ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru