• 14 МАЯ 2012

  Тармакты кеңейт!

  Тармакты кеңейт!

  Кыргызстандын түштүк аймактарында «Газпром нефть Азия» ЖЧКнын Корпоративдик кардарларды тейлѳѳ башкармалыгынын аймактык ѳкүлчүлүктѳрү ачылды.

  Ѳлкѳбүздүн түштүк аймактарынын борбор шаарлары болгон Жалал-Абад жана Ош шаарларында «Газпром нефть Азия» ЖЧКнын корпоративдик карларларды тейлѳѳ офистери ишке киришти. Жалпы аянты 300 кв.м. ашуун, заманбап, учурдун талабына толугу менен жооп берген офистерде, ККТБнын адистеринин иш орундары, кардарларды тейлѳѳ залдары, сүйлѳшүү жүргүзүү үчүн ыңгайлуу бѳлмѳлѳр орун алган.

  Жаңы офистерде корпоративдик кардарлардын ар бири башкармалыктын менеджерлерине тиешелүү болуп, иш ар бир кардарга ѳзгѳчѳ мамиле кылуу негизинде ишке ашырылмакчы. Офистин түзүмү тѳмѳндѳгү схема менен ишке ашырылды: кардарлар менен иштешүү бѳлүмү (фронт офис), кардарлар менен ишке ашырылган операцияларды документтештирүү бѳлүмү (бэк офис), кардарларды тартуу жана алар менен иштешүү бѳлүмдѳрү. Бул түзүм компаниябыздын кардарларында пайда блогон ар кыл маселелрди кечиктирбестен, оперативдүү чечүүгѳ мүмкүнчүлүк түзѳт.

  Корпоративдик кардарларга сатуу офисинин ачылыш аземинин жүрүшүндѳ «Газпром нефть Азия» ЖЧКнын дүң сатуулар боюнча башкы мүдүрдүн орун басары Марат Малатаев мындай деди: «Республиканын түштүгүндѳ корпоративдик кардарларга сатуу офистеринин ачылышы – кардарлага багытталган программаларды ѳнүктүрүүгѳ жана алардын берилгендик деңгээлин арттыруу үчүн жасалган кадам болуп эсептелинет. Мындан сырткары, офистердин жайгашуу орду, компаниябыздын ѳнүгүп-ѳсүшү үчүн күн ѳткѳн сайын чоң мааниге ээ боло баштаган ѳлкѳнүн түштүк аймагына багытталганыбызды кѳрсѳтүп турат».

  Жаңы офистер Ош жана Жалал-Абад шаарларынын борборлорунда, автомашиналарды токтоууга оңтойлуу орундары бар жерлерде жайгашкан. Учурдагы жана потенциалдуу кардарлар үчүн ал жерлерде офис бар экендигин сырткы жана ички атайын жасалган белгилер аркылуу кѳрүүгѳ болот.

  Аймактык офистердин ачылганына бир айдан аз убакыт ѳтсѳ дагы, биздин иштешкен кишилерден жумуштун кыйла жакшыргандыны, офистер абдан ыңгайлуу жерлерде жайгашкандыгы, маселелер оперативдүүлүк менен чечиле баштагандыгы, кардарларга кесипкѳйлүк менен мамиле кылындгандыгы тууралу жакшы ой-пикирлерди ала баштадык.

  Корпоративдик кардарларды тейлѳѳ офистеринин адрестери:

  Ош шаарындагы аймактык ѳкүлчүлүк:

  Кыргызстан, Ош ш., Ленин кѳч., 270/2.

  тел.: +996 (03222) 2-88-18

  факс: +996 (03222) 2-88-17

  E-mail: card@gazprom-neft.kg

  Жалал-Абад шаарындагы аймактык ѳкүлчүлүк:

  Кыргызстан, Жалал-Абад ш., Токтогул кѳч. 40, 2-кабат.

  тел.: +996 (3 722) 2-26-44

  факс: +996 (3 722) 2-26-65

  E-mail: card@gazprom-neft.kg

  Дал ушундай ѳкүлчүлүк Балыкчы шаарында да иштеп баштаганын эсиңерге сала кетебиз:

  Балыкчышаарындагыаймактыкѳкүлчүлүк:

  Кыргызстан, Балыкчы ш., Озёрная кѳч., 426.

  тел.: +996 (3 944) 3-27-98

  факс: +996 (3 944) 3-27-98

  E-mail: card@gazprom-neft.kg

  Корпоративдик кардарларды тейлѳѳ башкармалыгынын борбордук офиси борбор шаарыбыздын экологиялык жактан таза, абдан жакшы жеринен орун алган. Офистеги кызматкерлер Май куюу карталары боюнча кардарларга бардык кызмат түрлѳрүн кѳрсѳтүшѳт.

  «Газпром нефть Азия» ЖЧКнын Корпоративдик кардарларды тейлѳѳ башкармалыгы:

  Кыргызстан, Бишкек ш., Тынчтык пр. 91, Сымбат Classic, «Б» блоку, 1-кабат.

  тел.: +996 (312) 51 33 33, +996 (312) 97 61 82

  факс: +996 (312) 97 62 61

  E-mail: card@gazprom-neft.kg


  Источник:  "Газпром нефть Азия"ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru